บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด
Banseree Realestate Co.,Ltd.

วัตถุประสงค์

              ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับฝากขายบ้านที่ดิน  อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  ทุกทำเล  ทุกสภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการซื้อ-ขาย – บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์  ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยบริษัทจะเป็นตัวกลางด้านการจัดการซื้อขาย  แบบครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมต่างๆ สัญญาจะซื้อจะขายที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริหารโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไม่เกิน 100 Unit ง่าย จบ ครบ ทุกขั้นตอน สะดวกสบาย    Agency  For  RealEstate  ตัวกลางด้านการจัดการซื้อขาย

 

Business people shaking hands, finishing up a meeting

 

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นตัวกลางให้ผู้ขายได้ขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาต้นทุนราคาประเมินและราคาตลาดที่เหมาะสมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินทรัพย์ได้ตามความต้องการ โดยได้รับความสะดวก และบริการที่ดีเยี่ยมจาก บริษัทฯ ทั้งยังได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ยุติธรรม

 บริษัท บ้านเสรี จำกัด ได้ให้บริการให้แก่ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้จะขาย บ้านเสรี จะเข้าเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน มีกำหนด 12 เดือน  โดยจะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 • นำเสนอข้อมูลตลาดเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สินที่เหมาะสม
 •  นำเสนอขายทรัพย์สินให้ผู้สนใจซื้อด้วยหลากหลายช่องทาง ตามความเหมาะสม
 • Website เช่น www.baanseree.com, www.baansereedd.com ,www.baanseree.co.th, www.Prakardproperty.com,www.thaihomelist.com, www.Hometophit.com, www.pantip.com,www.DDproperty.com, และอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่บริษัทเห็นสมควร
 • ป้ายโฆษณา
 • ขายตรง
 • นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
 • เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
 • จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • อำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอน
 • บริการหลังการขาย ดูความสะดวกเรื่องมิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า

2. สำหรับผู้จะซื้อ บ้านเสรี จะดำเนินการต่าง ๆ ให้ดังนี้

 •  นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ
 •  นำเสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบราคา
 •  นำเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
 • นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
 • เป็นตัวกลางในการต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
 • ช่วยจัดหาสินเชื่อสถาบันการเงินตามความเหมาะสมกับผู้ซื้อ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • อำนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอน
 • ช่วยแนะนำการซ่อมแซมตกแต่ง และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์

3.ประโยชน์ที่ผู้ขายจะได้จากการใช้นายหน้า

 •  สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง
 • ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
 • ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
 • ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบเรื่องราคาที่เหมาะสม
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
 • มีมืออาชีพช่วยทำการตลาดหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม
 • มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรองให้ขายได้ในราคาที่เหมาะสม
 • มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการชี้เขตทำรังวัด
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • มีมืออาชีพช่วยเตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีโอน ให้อย่างแม่นยำ
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนังานที่ดิน
 • มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี

4.ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้จากการใช้นายหน้า

 • สะดวกและประหยัดเวลา
 • ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
 • ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
 • ได้รับข้อมูลทรัพย์สินโดยละเอียด
 • ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบที่เหมาะสม
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
 • มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรองให้ซื้อในราคาที่เหมาะสม
 • มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการชี้เขตทำรังวัด
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนนิติกรรม
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนนิติกรรม
 • มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
 • มีมืออาชีพคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
 • ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร

5.สัญญาฝากขายแบบปิด (Exclusive) ให้ประโยชน์ผู้ขายอย่างไร?

 • นายหน้าจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่
 • สื่อการตลาดเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง  เสมือนท่านมีเราเป็นเลขาให้
 • โฉนดของท่านจะไม่ร่อนไปทั่ว  บริษัทจะมีระบบเก็บเอกสารมีตู้เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลไว้ผู้เดียว แต่จะกระจายออกให้มากที่สุด
 • นายหน้าจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้นายหน้ารายอื่นช่วยขาย
 • นายหน้ารายอื่น จะยอมส่งผู้ซื้อของตนเองเข้าชมทรัพย์สินที่บริษัทรับมาบริหารการขาย
 • นายหน้าจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
 • ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้เร็วกว่า  และได้ราคาดีกว่า

หมายเหตุ:

1. หากไม่สามารถทำการขายได้สำเร็จ ผู้จะขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯแต่อย่างใด สำหรับค่าบำเหน็จเท่ากับร้อยละสาม ของราคาที่ขายได้

2. ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย ตามมาตราฐานของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้เอกสาร สำเนาโฉนดทุกหน้า, สำเนาบัตรประชาชน, และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจทำสัญญาแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจต้องเซ็นชื่อ รับรองสำเนาเอกสารข้อ 2. ทุกหน้าและ เขียนที่สำเนาบัตรประชาชนว่า “ขอมอบอำนาจให้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบอำนาจ ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท บ้านเสรี จำกัด เป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์แทนข้าพเจ้า” แล้วเซ็นชื่อ อีกครั้ง (สำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อ 2 ครั้ง)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :โทร.02-050-3261 แฟ็กซ์ 02-050-3262