รับฝากขายบ้านที่ดิน  โทร.086-465-9485

รับฝากขายบ้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 

 

สือการตลาดเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง 

 

เสมือนมีเราเป็นเลขาให้

 

Ageny For RealEstate.  ตัวกลางด้านการจัดการซื้อขาย  

ซื้อก็ง่าย  ขายก็คล่อง ให้นายหน้าช่วยดูแล

086-465-9485        หรือ           02-050-3261

                                            สนใจติดต่อ ช่องทางไลน์

 

เอกสารที่ใช้ในการฝากขายบ้าน-ที่ดิน

1.สำเนาโฉนด  ด้านหน้าและด้านหลังทุกใบ

2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีชื่ออยู่หลังโฉนดทุกคน

3.สำเนาบัตรทะเบียนของผู้มีชื่ออยู่หลังโฉนดทุกคน

4.ใบเปลี่ยนชื่อนาม-สกุล  (ถ้ามี) ของผู้มีชื่ออยู่หลังโฉนดทุกคน

5.ใบมอบอำนาจใช้กรณี  ผู้ที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาได้ก็ใช้ใบมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งมาเซ็นสัญญาแต่ตั้งตัวแทนขายกับบริษัท

เอกสารทุกฉบับขีดคร่อมใช้สำหรับแต่งตั้งตัวแทนขายที่ดินหรือขายบ้าน ตามโฉนดเลขที่………..กับ  บจก.บ้านเสรีเรียลเอสเตท   เท่านั้น

 

เลขที่235/8 ถนนราษฏร์พัฒนา (ซอยมีสทีน)    แขวงราษฏร์พัฒนา    เขตสะพานสูง   กทม.

10240โทร.02-050-3261  fax:02-050-3262   www.baansereedd.com www.baanseree.co.th    www.baanseree.com

 

เลขที่235/8 ถนนราษฏร์พัฒนา (ซอยมีสทีน)    แขวงราษฏร์พัฒนา    เขตสะพานสูง   กทม.

10240โทร.02-050-3261  fax:02-050-3262  

www.baansereedd.com     www.baanseree.co.th      www.baanseree.com