นางสาวนัฐภัสสรณ์  เดชประดิษฐ์

          กรรมการผู้จัดการ

 

สนใจติดต่อ

www.baanseree.co.th

www.baanseree.com

www.banseree.com

www.baansereedd.com

เลขที่ 235/8  หมู่บ้านปรีชา2 ถนนราษฏร์พัฒนา

ซอยมีสทีน  แขวงราษฏร์พัฒนา   เขตสะพานสูง

กรุงเทพฯ  12040  โทร. 02-050-3261

Fax: 02-050-3262

e-mail: [email protected]

[email protected]

***โปรดศึกษารายละเอียด ที่หน้าเวบ*** www.baanseree.co.th